Detailní harmonogram.

1. Podávání návrhů – 1. ledna 2024 – 15. února 2024

2. Hodnocení projektů – 16. února – 29. února 2024

3. Hlasování – 1. března – 15. března 2024

4. Vyhlášení vítězů a zahájení realizace projektů – 16. března 2024

Jak to probíhá?

bulb

1. Podání návrhů
leden – únor 2024

Group 76

3. Hlasování
březen 2024

Group 74

2. Hodnocení projektů
únor 2024

Group 75

4. Vyhlášení vítězů a zahájení realizace
březen 2024

Přehled aktuálních projektů, pro které můžete hlasovat.

Projekty pro městskou část (19 projektů)

1. Zpracování studie Park Hrabák

David KLOC
Park Hrabák

V současné době je park Hrabák zanedbán již u samotného vstupu. Je velká škoda, že tak krásné místo neslouží k účelu odpočinku pro osoby, které v těsné blízkosti parku bydlí a samozřejmě také i pro návštěvníky z přihlehlých oblastí našeho města. V parku postrádám i vyžití pro sportovce, např. workoutové hřiště by na tomto místě našlo své sportovní fandy. Byl bych rád, kdyby se park Hrabák stal navštěvovaným parkem a zvýšila se jeho obliba mezi občany města. Nejsem architekt a ani urbanista, či dendrolog, proto navrhuji, aby na toto území byla zpracována studie.

2. Hodiny k jezeru Most

Ivana KOLENOVÁ
Jezero Most, stánek

Při návštěvě jezera Most, hlavně v letních měsících, kdy se snažím osvěžit ve vodě, nastává situace, kdy nemám u sebe mobilní telefon a možná nejen já, ale i ostatní plavci nemají vodotěsné hodinky. Navrhuji na budově občerstvení umístit velké oboustranné hodiny, které by sloužily veškeré veřejnosti. Blíží se Letní Olympijský festival a u jezera se sejde mnoho občanů, kterým by mohl můj nápad poslouži při zjištění času zahájení různých akcí. Zjištění času by mohlo sloužit po celý rok.

3. Zastávka Tenisové kurty

Eliška KUČEROVÁ
Zastávka MHD - Tenisové kurty

Zastávka s názvem Tenisové kurty je nevyhovující. Zastávka má „pouze“ lavičku a stříšku, ale není chráněná proti větru, dešti. Myslím si, že pro většinu cestujících není tato zastávka komfortní. Na této trase jezdí přeci jenom více senioři a v nepříznivém počasí musejí na autobus čekat v dešti anebo větru. Z tohoto důvodu tedy podávám návrh na zřízení nové zastávky s boky, jako ochranu proti nepříznivému počasí.

4. Terapeutická místnost pro handicapované děti

Šárka PROCHÁZKOVÁ
Speciální mateřská škola, Husitská 1683/2

Naši školku navštěvují převážně děti s těžší formou mentálního postižení, děti s poruchami autistického spektra, kombinovaným, tělesným postižením, a také děti s vývojovými poruchami (dysfázie, ADHD, poruchy řeči). Adaptace v prostředí klasických tříd a motivace k činnostem je někdy velmi náročná.

 • Jelikož jsme na Mostecku jediná Speciální mateřská škola pro děti se specifickými potřebami, a zájem rodičů o zařazení jejich dětí do našeho zařízení stoupá, snažíme se také o rozšíření možností vzdělávání.
 • Metody propojování terapeutických metod s klasickým vzděláváním mají prokazatelně vyšší potenciál pro zlepšení celkového stavu dětí s diagnózou.
 • Cílem je vytvořit pro děti místnost, která pro ně bude motivující, stimulující, zlepší komunikační schopnosti a dovednosti, posílí koncentraci a představivost, zlepší sociální dovednosti, navodí stav relaxace a pomůže snižovat míru agresivního a autoagresivního chování.
 • Certifikovaný pedagog bude děti rozvíjet pomocí smyslové integrace, metody Snoezelen, relaxace, dotykové terapie, muzikoterapie a aromaterapie.

V místnosti, je již nyní několik herních prvků a pomůcek, pořizovaných právě s vizí proměny na místnost terapeutickou.

5. Nový herní prvek do MŠ Františka Malíka

Adéla PATEROVÁ KLÍMOVÁ
MŠ, Fr. Malíka 978, Most

Nejmenší děti tráví na zahradě školky každý den. Proto mi přijde jako ideální řešení zvelebovat zahradu MŠ, případně vyměnit starší prvky za nové, které děti mohou prozkoumávat, prolézat atp. Po domluvě s paní zástupkyní ředitelky a paní učitelkou jsme společně vybraly prvek mašinky s tunelem, kterým lze prolézat. Mašinka je vyrobená z konstrukční oceli, tunel je pak z odolného plastu. Uvedená cena je včetně montáže.

6. Zpracování studie ARTodrom – Kulturní pilíř Mostu

Adéla KAŠOVÁ
Bývale veřejné WC pod magistrátem, ppč. 6367/6

Chceme oživit dlouhodobě nevyužívanou budovu v centrum města a nabídnout lidem všech věkových kategorií prostor pro tvoření a kulturní život. V budově bývalých veřejných toalet vytvoříme místo, kde se přes den budou kreativní činnosti věnovat zejména děti a v odpoledních hodinách se prostor stane nejlepším místem, kam se po práci zajít pořádně kreativně vyjádřit i načerpat inspiraci a klid. Zároveň obnovíme provoz 2 toalet. Plánované využití prostoru:

 • 4 výstavy za rok
 • Soutěže
 • Přednášky
 • Prezentace firem z okolí se zaměřením na umění a design
 • Festival – umění, film, hudba atd.
 • Designmarket
 • Kreativní inkubátor pro začínající umělce
 • Prostor pro setkávání studijních skupin
 • Tvořivé večery pro dospělé (malování podle předlohy se sklenkou vína atd.)
 • Designový miniobchod a případně možnost občerstvení

Projekt bude fungovat ve spolupráci se Základní uměleckou školou, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace. Abychom dosáhli maximální využitelnosti plochy a prověření možnosti náš záměr realizovat, navrhuji nejprve zpracovat studii.

7. Osvětlení parku pod Aquadromem

Marcela ŠALANSKÁ
Park pod Aquadromem_Spojovací chodník z ul. Zdeňka Štěpánka do ul. Ke Koupališti

Již několik let je zpřístupněn park pod Aquadromem, který spojuje ulici Zdeňka Štěpánka s ulicí Ke Koupališti. Tento park je stále neosvětlený a pro většinu z nás, kteří parkem procházíme je ve večerních hodinách nebezpečný. S přihlédnutím k tomu, že park těsně přiléhá k penzionu a k další zástavbě, se domnívám, že i pro část obyvatel by osvětlení parku přineslo jistý komfort bezpečí. Park je především spojkou dvou velkých sídlišť.

8. Zpracování studie – Probuďme park u kasáren

Klára HEŘMANNOVÁ
ppč. 3728, 3751, 4020 (ul. ČSA, Most)

Park se nachází v současné době v opotřebeném stavu, kdy stávající lavičky jsou porostlé zelenou houbou, na kterou se nedá posadit. Plochy kolem šroubů jsou rezavé a celkově to působí dojmem, že se na park zapomnělo. Navrhuji lavičky vyměnit za nové. Park by našel využití pro klidné posezení lidem, kteří bydlí v nedalekém Alzheimercentru a se svými příbuznými podnikají krátké procházky právě kolem parku. Pro žáky základní školy nebo gymnázia, kteří by se mohli chodit učit do přírody a nebo zde mohou přečkat dobu, když čekají na MHD. V okolí je pár mateřských škol, které se zde mohou také zastavit a v altánu by se mohly děti schovat před sluncem v létě. Do budoucna by bylo dobré obnovit i záhony ve všech třech částech. Kamenné záhony se bortí a vedle krásného kruhového objezdu, na kterém je vysázené luční kvítí, je park spíše zanedbaným místem co se týče rostlin. Byly by zde hezké okrasné trávy například. S ohledem na navrhovanou změnu parku by bylo dobré nejprve zpracovat studii parku a jeho přilehlého okolí.

9. Hudební hřiště na Matyldě

Jarmila PROSOVÁ
Rekreační areál Matylda

Ve větších městech ČR se v současné době stalo velkým hitem hřiště složené z hudebních nástrojů. V Mostě v současné době máme mnoho hřišť, ale všechna jsou zaměřená pouze na pohybovou část. Byla bych ráda, kdybychom i hravou formou přiměli naše děti k hudbě, a to právě prostřednictvím hudebního hřiště. Inspirovala jsem se projektem na Praze 11, kde byl podaný návrh právě na vytvoření Hudebního hřiště. Toto hřiště by mělo skutečně laděné nástroje určené pro všechny věkové kategorie. Jde o tyto prvky: Sansa Rimba , Rainbow Sambas, Cherub, Akadinda, Tubular bells (sestavu Quintet Ensamble) a dále pak prvek Harmony. Hudební hřiště by mohlo také sloužit jako cílová destinace pro školky, ale i školy (nižší stupeň), kde by děti našly i jiný způsob hry, než na který byly doposud zvyklé. Místo pro vznik hudebního hřiště navrhuji areál Matyldy (kdekoliv v přední části, kde již dětské hřiště je).

10. Termokamery (nejen) do škol

Michaela BENEŠOVÁ
SVČ Most, Albrechtická 414

Cílem projektu je vznik výpůjčního centra termokamer v prostorách Střediska volného času v Mostě. Kufr s 10 kusy termokamer bude k zapůjčení zdarma pro potřeby škol, badatelských kroužků či příměstských táborů. Termokamery tak oživí nejen hodiny fyziky, biologie, chemie, ale třeba i environmetální výchovy. Díky zapojení termokamer vyučovaná látka obživne a žáci vidí tepelné reakce na vlastní oči. Stávají se z nich badatelé, kteří objevují, jak funguje teplo, tepelné procesy a zákonitosti světa kolem nás. Termokamery jsou navrženy tak, aby padly akorát do dětských rukou a práci s nimi zvládly i děti mladšího školního věku. Součástí projektu je rovněž pořízení nezbytného příslušenství, rezervačního systému a vstupní proškolení školních koordinátorů.

11. Odpočinkový altán na Hněvíně

Marcela ŠALANSKÁ
Miroslav VÍTEK
část ppč. 3/1 v k.ú. Most II, turistická vyhlídka nad parkovištěm u Vodrány na Hněvíně

V našem krásném městě za poslední dobu vzniklo několik nádherných vyhlídkových míst a altánů, které úžasným způsobem zpestřují turistiku a výlety po okolí a staly se nedílnou součástí místní krajiny. Městskou dominantou však vždy byl, je a bude hrad Hněvín, který si zaslouží přesně takovéto vylepšení a možnost kochat se nádhernými výhledy nejen z vrcholu a vyhlídkové věže, ale také z jiných míst, kde lze najít více klidu. Jedním z těchto míst je nádherné vyvýšené místo nad parkovištěm u vodárny, odkud lze pozorovat krásné západy slunce a kde by byl dřevěný altán s posezením a upravenou přístupovou cestou dominantou na vrcholu skal. Hněvín si zaslouží naší přízeň a postupné zvelebování.

12. Revitalizace dětského hřiště Táboritů

Kateřina KRTIČKOVÁ
Most, ul. Táboritů, ppč. 3746/1

Revitalizace hřiště v ulici Táboritů je žádoucí hned z několika hledisek. Okolní domy, včetně domů ve vlastnictví města, jsou v poslední době rekonstruovány, do této části města se stěhuje čím dál více rodin s malými dětmi a celá čtvrť v okolí ulice Jaroslava Seiferta se rozrůstá. V okolí však mnoho dětských hřišť není a pokud ano, nejsou v nejlepším stavu (herní prvky jsou poškrábané, rezavé, plesnivé atp.)- takovým hřištěm je právě hřiště Táboritů. Projekt je navržen tak, aby na hřišti byly nejen herní prvky (houpačka, klouzačka, pískoviště), ale také edukační (výukový panel) a samozřejmě je myšleno i na zázemí pro doprovod dětí, nechybí tedy v projektu např. lavičky nebo odpadkový koš. Hřiště může být využíváno jak širokou veřejností, tak dětmi z blízkých školských zařízení, např. MŠ Antonína Dvořáka, ZŠ Jakuba Arbesa (7. ZŠ).

13. Nafukovačky paddleboardů 

Jan MACHOVEC
Lucie PAILOVÁ
Jezero Most (ppč. 142/360 anebo 142/1), Benedikt (ppč. 4963/1), Matylda (ppč. 828/63)

Cílem projektu je realizace nafukovacích stanic pro paddleboardy ve vybraných lokalitách u mosteckých vodních ploch. S modernizací zázemí a přístupu do vody se zvyšuje počet uživatelů paddleboardu, jehož jednou z hlavních výhod je snadná přenositelnost díky možnosti vyfouknutí a sbalení do obalu. Nicméně toto je zároveň nevýhoda. Po příjezdu k jezeru/Matyldě/Benediktu je zapotřebí paddleboard nafouknout a to velmi často na rozehřátém asfaltu bez zastínění. Existují již však komerčně vyráběné nafukovací stanice určené pro nafukování paddleboardů. Oslovil jsem proto výrobce PCL (Pneumatic Components Ltd; Sheffield, Spojené království) o informace o systému + cenovou nabídku a požadované informace jsem obdržel (rád předám kontakt). Technické požadavky na instalaci jsou minimální – stačí běžný betonový základ a přívod elektrické energie s jištěním 6A. Nafukovací stanici lze provozovat bez poplatků, případně vybírat peníze za každé nafouknutí. Zde je návrh umístění u tří významných vodních ploch:

 • V případě jezera Most se nabízí dvě varianty umístění (viz přiložený situační výkres) – první je v místě stávající cyklostanice kousek od parkoviště, druhá varianta je na původně zamýšleném místě cyklostanice u dětského hřiště – nyní tam je stání pro plážové židličky. Dle digitální technické mapy zde ale není přívod el. energie – to by realizaci drobně komplikovalo a prodražovalo, vzhledem ke kontinuálnímu vývoji okolí jezera by to ale neměl být výraznější problém.
 • U Matyldy se jako vhodné umístění nabízí prostor u nového stánku s občerstvením, případně kdekoliv podél asfaltové cesty.
  Benedikt má pro umístění téměř ideální lokalitu – u technického zázemí, kde již je servisní stanice pro jízdní kola.
 • U všech lokalit je nutné zvážit i akustické hledisko – kompresor dosahuje až 81,5 dBA. Všude také lze vybudovat i odkládací lavici, aby paddleboard nemusel ležet na zemi a byl pohodlně obsloužitelný ze stoje.

14. Naučné edukační prvky pro 15. ZŠ Most

Ivana LHOTÁKOVÁ
15. ZŠ Most, ppč. 4936/302, 4936/308

Navrhuji rozšířit možnost volnočasových aktivit v areálu naší školy. Ve dvoře mezi 2 pavilony bych chtěla zabudovat tři edukační prvky – 2 informační naučné tabule a 1 smyslový chodník s různými druhy povrchů. Tyto prvky by mohly využívat a zpestřit si tak výuku děti z přípravné třidy a prvního stupně, ale i děti v rámci družiny. Prvky by mohly sloužit k využití volného času i předškolním dětem s rodiči či mateřským školkám, které naší školu pravidelně navštěvují. Cílem realizace je podpora vzdělávání, vyplnění volného času a zdravý vývoj dětské nohy. Doplněním naučných edukačních prvků se zvýší vyžití školní i předškolní mládeže z místního sídliště. Ve dvoře mezi 2 pavilony bych chtěla zabudovat tři edukační prvky – 2 informační naučné tabule s tématem: mraveniště, dravci a sovy a 1 smyslový chodník s různými druhy povrchů.

15. Šlapadla na jezeře Most

Michaela VOJÁČKOVÁ
Jezero Most, ppč. 142/1

Navrhuji šlapadla na jezeře Most, jelikož mi tato vodní plocha přijde dosti velká a ve vodě skoro žádné vyžití.V Mostě sice jedno vyžití se šlapadly je a to na Matyldě, ale na Most mi to přijde hrozně málo. Na vodní ploše by se vystavilo molo s domečkem a kolem mola k půjčení 6 šlapadel. Myslím si že by hodně lidí využilo tuto atrakci, jelikož tam je krásný výhled na přírodu a z prostředka jezera by to musela být nádhera.

16. Ekologická myčka jízdních kol

Miroslava HORÁKOVÁ
Jezero Most

V současné době u nás v Mostě je zřízeno spousta nových cyklostezek, které nevedou vždy jen po silnici, ale také např. v lese. Kola tedy bývají dost často špinavá a ne každý má možnost si je před domem umýt. Z tohoto důvodu tedy navrhuji zřídit ekologickou myčku jízdních kol. Tato myčka slouží především k mytí kol znečištěných blátem po jízdě v terénu. Mytí probíhá s použitím proudu vody a ručního kartáče bez saponátů.

17. Mostecký Poesiomat

Eva PŮŽOVÁ
Oblastní muzeum Most - venkovní prostor

Poesiomat je originálním prvkem ve veřejném prostoru. Připomíná výdech z lodi či periskop ponorky. Železná roura s klikou hledící do krajiny, která se po zatočení rozezní – básní, písní nebo vyprávěním. Poesiomat je pevně spojen s místem, kde stojí. Kolemjdoucím připomíná příběhy daného místa, jeho historii, recituje básně rodáků. Je odkazem a spojkou mezi významem města či místa a jeho občany. Poesiomat není jen o poezii, ale spíše celkové poetice místa, kde stojí. Zachycuje jeho ducha z mnoha různých úhlů. Z Poesiomatu v Mostě tak může znít například poezie Emila Juliše, který zde strávil velkou část života, ale může také hrát hudbu Floriana Leopolda Gassmana. Kromě vyloženě uměleckého obsahu lze také zařadit různá vyprávění (např. o unikátním stěhování kostela Nanebevzetí Panny Marie), přednesena hlasem některého z mnoha herců vzešlých z věhlasného mosteckého divadla, jako je třeba Jiří Kraus. Atmosféru můžeme podtrhnout také zvukem svištících automobilů z Autodromu Most. Dramaturgie Poesiomatu počítá se 20 skladbami, svou oblíbenou si přitom najde každý. Básně, písně, vyprávění, zajímavé informace o městě, pohádky, autentické zvuky. Díky ojedinělé historii, osobnostech a přírodě, které otiskly význam Mostu nejen do svého díla, se místní Poesiomat může stát unikátní rozehranou mluvící sochou města a oblíbeným hravým prvkem pro všechny generace. O Poesiomaty se ve veřejném prostoru stará spolek Piána na ulici. Most by se umístěním Poesiomatu zařadil vedle českých i světových měst jako jsou Praha, New York nebo Paříž, kde poetické mluvítko baví kolemjdoucí. Více informací o projektu Poesiomat na www.poesiomat.cz. Poesiomat je přesně tím projektem, který připomene a zvýrazní historický, kulturní i společenský odkaz Mostu a jeho občanů. Ze zkušeností víme, že místní si po velmi krátké době Poesiomat osvojí a považují jej za důležitou a hrdou prezentaci města. Poesiomat je oblíbenou atrakcí napříč generacemi. Děti milují točení klikou, dospělí si rádi poslechnou svou oblíbenu píseň. K tomu může nahrávat i jeho umístění na frekventovaném místě. Někteří lidé kolem Poesiomatu chodí každý den a pokaždé se zastaví, aby zatočili klikou a poslechli si aspoň jednu skladbu. Taková malá denní tradice, kdy se člověk na chvilku zastaví a připomene si široký odkaz místa, ve kterém žije. Je poskytován na dobu 5 let, kdy po tuto dobu je garantována správa Poesiomatu. Samotná dramaturgie 20 skladem je vždy tvořena ve spojení s místními obyvateli a spolky.

18. Veřejné piano v Mostě

Eva PŮŽOVÁ
před divadlem, ppč. 6367/50

Veřejné přístupné piano pro všechny, kteří si chtějí zahrát. Umístěné tam, kde byste jej úplně nečekali, zároveň aby nikoho nerušilo. Zlepší náladu, potěší kolemjdoucí, rozezvučí místo. Piano venku na ulici. Někdo jde kolem, zasedne, zahraje, občas se zatleská a jde se zase dál. Taková nepravděpodobná věc, když ho vidíme někde venku, nebo na nádraží. Možná proto to tak funguje. Díky kontrastu. Věc, kterou známe z interiéru, se ocitne v exteriéru. A možná se pak anonymní prostor města stává zabydlenějším, důvěrnějším a dějí se divy. Někdy ke stoličce zasedne kravaťák, jindy popelář, bezdomovec, policajt, malé dítě. Jen se musí překonat ostych, strach z trapnosti situace. Umístění piana na ulici bychom realizovali společně se spolkem Piána na ulici, (www.piananaulici.cz) které má bohaté zkušenosti s proměnou míst, kam se piana umísťují. Od roku 2013 jich umístil desítky. Umístili bychom piano, které bude s krytem, aby co nejvíce odolalo povětrnostním vlivům. Například v roce 2021 se umístění veřejného piana stalo vítězným projektem v rámci participativního rozpočtu v Chebu. Rádi bychom umístěním piana do ulic motivovali a inspirovali lidi k prožívání radosti. Jsme přesvědčeni, že nevšední zážitek osloví každého. Zavedení tohoto prvku do každodenního života, v tak pozitivní formě, jako je hudba, může zkvalitnit život kolem nás.

19. Běžecká stezka Benedikt

Petr MAREŠ
Sportovní areál Benedikt

Vytvoření běžecké stezky ze zarostlé vrstevnice od silnice odbočující ke starým tenisových kurtům směrem k novým kurtům a přirozeným navázáním. Cílem bude zkapacitnění areálu pro běžecké a chodecké aktivity.

Projekty pro seniorskou část MSSS (5 projektů)

1. Plošina pro osoby s omezenou pohyblivostí a vozíčkáře

Eva NEBESAŘOVÁ
Penzion, ul. Albrechtická 1074/18

Smyslem projektu je usnadnit v mnoha případech i vůbec umožnit přístup obyvatel penzionu na zahradu. V současné době je nutno překonat x schodů dolů a x schodů nahoru nebo obejít celou budovu vnějškem vchodem po přechodu a chodníku, otevřít a zamknout bránu do areálu. Pro nemalou část obyvatel penzionu je tato situace takovou překážkou, že si pobyt na zahradě, starost o zahrádku nebo účast na společných akcích mnohdy raději odepřou. Tuto situaci by bylo možné zvrátit pořízením a instalací schodišťové plošin, nejoptimálněji na schody hned u vchodu do zahrady.

2. Zvelebení kulturní místnosti Penzionu v ul. Komořanská (audiovizuální technika, výmalba místnosti, žaluzie)

Vlasta BUNDOVÁ
Penzion, ul. Komořanská 818

Ráda bych opětovně podala návrh do Hejbni Mostem. Tentorkáte bych byla ráda, kdyby se nám za pomoci našich občanů podařilo zvelebit kulturní místnosti našeho penzionu. V současné době náš penzion nedisponuje vlastním audiovizuálním systémem, který by nám dopřál např. podívanou nějakého hezkého filmu anebo seriálu na pokračování. V našem penzionu se totiž v současné době nachází velký počet seniorů s vysokým věkem. To znamená, že velký počet z nás seniorů již chodí za pomoci tzv. „chodítka“ a dojít např. do kina anebo někam jinam za zábavou, je pro nás komplikovanější činností a pro starší z nás už je to opravdu problém. Pokud bychom získali tuto audio a video techniku, udělali bychom velkou radost právě částečně imobilním seniorům, kteří nemají šanci se do kina „dostat po svých“. Ráda bych tedy svým seniorským imobilním kamarádům dopřála příjemnou podívanou i u nás v penzionu, konkrétně v naší kulturní místnosti. V kulturní místnosti také často pořádáme setkání u kávy, tzv. „Kavárničku“. Bylo by fajn kdyby tato naše místnost dostala i nový vlídnější vzhled. Stačilo by např. na přední zeď umístit uměleckou malbu, která by celý prostor osvětlila a tématicky rozzářila. Uvítali bychom také nové žaluzie, které by celkový dojem kulturní místnosti určitě podtrhly a vyzdvihly. Obracím se tedy opětovně na naše občany s prosbou: Pomozte nám zvelebit naší kulturní místnost, jednou poslouží i Vám! Děkuji a jsem v úctě, Vlasta Bundová

3. Úprava zahrady Penzionu ul. Ke Koupališti

Doris SVAČINOVÁ
Penzion, ul. Ke Koupališti 1180

V rámci projektu Hejbni Mostem se našemu penzionu podařilo získat krásný dřevěný altán na zahradu našeho penzionu. Podařilo se nám také díky Technickým službám města Mostu a ochotě vedení města odstranit staré túje a opravit vstupní branku do penzionu. V současné době zahradě chybí už jen pár malých úprav, které by dokreslily venkovní prostory. Abychom vytvořili oddychové zázemí pro seniory pomohlo by nám prostor osázet novými keři, růžemi a vyvýšenými dřevěnými záhony a pokud by se v depozitáři města našla nějaká nevyužitá socha, i tu bychom u nás rádi uvítali. Myslím si, že zahrada se stala pro většinu uživatelů penzionu krásným zázemím, kam si můžeme zajít s přáteli, ale i s rodinou posedět, opéct si buřty anebo si jen tak popovídat. Pokud bychom v Hejbni Mostem uspěli a získali pro naši zahradu pár sazenic, určitě by to naší zahradu pozdvihlo a zlepšilo pobyt venku. Věřím, že rozkvetlá zahrada potěší nás všechny.

4. Wellness vana do Penzionu pro seniory v Albrechtické ulici v Mostě

Miloslava JAROŠOVÁ
Penzion pro seniory, Albrechtická 1074

Do letošního ročníku se přihlašuji s návrhem na pořízení wellness vany. Jak člověk stárne, stává se míň a míň pohyblivý a tak je problém dostat se do vany, sednout si v ní a ještě horší vstát a vanu opustit. Jsou lidé, kteří se rádi ponoří do vany plné pěny nebo léčivých bylinek. Proto bych to ráda umožnila svým spolubydlícím. Wellness vana může nám seniorům posloužit i při rehabilitacích a ozdravných procedurách.

5. Interaktivní dotykový stůl

Krista JIRKOVÁ
Domov pro seniory, ul. J. Wolkera 404, Most

Jedná se o interaktivní dotykový stůl, který je využíván k různým aktivizacím pro klienty nejen v domovech pro seniory. Stůl lze využívat pro imobilní seniory na individuální terapii. Umožňuje propojení seniorů s moderní technikou. Lze do něj nahrát různé aplikace vhodné pro seniory jako například hry, kvízy, reminiscenční terapii, tréninky kognitivních funkcí a podporuje trénování jemné motoriky. Stůl je pojízdný a tím umožňuje individuální využití přímo u lůžka imobilních seniorů, podporuje propojení s kyber světem. Pokrok nezastavíš.

Předchozí ročníky

Co se děje?

Aktuality z Mosteckých listů

Facebook aktuality

2 weeks ago

Hejbni Mostem
Adél Paterová Klímová a projekt z loňského roku - Vodní prvky na Benediktu 👏Byli jste je již vyzkoušet? ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Hejbni Mostem
❗️23.-24.5.2024 jsme měli tu čest pořádat prestižní akci s názvem: Setkání participujících měst ČR. Necelá 50 koordinátorů, starostů, místostarostů diskutovala nad participativním rozpočtem a chlubila se svými aktivními participáři - tzn. s Vámi, s našimi podavateli návrhů 👫.Tady nás všechny do jednoho máte 😄, od Budějic, přes Plzeň, Prahu, Ostravu, Brno a Zlín!Jsme tu pro Vás ✊ a Vaše návrhy na vylepšení měst naší krásné republiky 🇨🇿 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Hejbni Mostem
Hejbni Mostem's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

Zajímá vás něco dalšího?

Zajímá vás něco konkrétního, chcete svůj nápad prodiskutovat, nebo máte návrh na zlepšení projektu? Neváhejte se nám ozvat, rádi vám zodpovíme veškeré dotazy.

Ing. Marek Hrvol
primátor města Mostu
Ing. Jitka Hejduková
koordinátorka participativního rozpočtu
Ing. Iva Mazurová
vedoucí odboru rozvoje a dotací

Spojte se s námi

+420 477 001 432
info@hejbnimostem.cz

Sledujte nás

Instagram