Výsledky.

Group 97

Rozšíření stávajících plážových hřišť na Benediktu
355 hlasů

Group 96

Interaktivní tabule anebo TV do klubovny seniorů Astra
341 hlasů

Group-95a

Zvelebení areálu Penzionu ul. Ke Koupališti 1180/1
320 hlasů

Schválené návrhy v roce 2021

1. Rozšíření kapacity areálu Benedikt – horní běžecký okruh

Petr Mareš
Rekreační areál Benedikt

Využití zarostlé vrstevnice na j- JZ straně k vybudování běžecké „horní“ trasy. Tato část by se napojovala nad rozcestím u starých tenisových kurtů (od Vtelna) až k novým (pod 700). Od něj pak by byl okruh dopojen se stávající asfaltové komunikací. Tato cesta by ulehčila stávajícímu hojně využívanému okruhu.

2. Stezka pro pěší v ul. J. E. Purkyně v Mostě

Eva Galková
J. E. Purkyně, Most, ppč. 4323/1 k. ú. Most II

Navrhuji zpevnit povrch neoficiální stezky, kterou využívají pacienti a zaměstnanci Nemocnice Most, o. z., na adrese J. E. Purkyně čp. 270. Pravostranný chodník vedoucí podél místní komunikace J. E. Purkyně od budovy nemocnice přes opravený most je v místě za mostním objektem ukončen bez možnosti pokračovat v cestě do centra města po této straně komunikace, ani není možnost přejít na druhou stranu komunikace po přechodu (v tomto místě je úsek komunikace přehledný, takže s opatrností lze přejít na levostranný chodník, přestože jde o značně frekventovanou komunikaci, kterou využívají osobní automobily, autobusy, sanitky). Horší situace nastává v opačném směru – pokud se chcete dostat k nemocnici po chodníku od budovy zdravotní záchranné služby čp. 3333. Chodník je v úrovni zdravotní školy čp. 272 ukončen slepě bez možnosti přejít na protilehlý chodník (v tomto místě je úsek komunikace velice nepřehledný, neboť se jedná o zatáčku a značně frekventovaný úsek – osobní automobily, autobusy, sanitky). Chodci jsou nuceni dále pokračovat buď po krajnici v protisměru nebo po vyšlapané stezce vedoucí po pozemku ppč. 4323/1 (vlastníkem je statutární město Most). Za mokra je povrch stezky blátivý viz přiložené foto. Zpevnění stezky by zlepšilo přístupnost nemocnice pro pěší v tomto směru, zvýšilo komfort při využívání stezky a zajistilo lepší dopravně bezpečnostní situaci v místě nepřehledné zatáčky (někteří chodci v tomto místě komunikaci přebíhají na protilehlou stranu, což je dost riskantní).

3. Zrestaurování mini hrádku v ul. ČSA v Mostě

Marcela Šalanská
ul. ČSA v Mostě, pozemková parcela č. 4040 v k. ú. Most II.

S ohledem na stav, ve kterém se tak krásný miniaturní hrádek v ul. ČSA v Mostě nachází, by bylo dobré ho opravit, aby došlo k jeho zrestaurování a uvedení do původní podoby. V Místě se dost často pohybují rodiny s dětmi, které hrádeček obdivují a hrají si u něho.

4. 10 ks mobilních interaktivních stolků pro klienty Domova pro seniory Astra

Lenka Charvátová
Domov pro seniory (Astra), ul. Barvířská č. p. 495, 434 01 Most

Mobilní interaktivní stolek je moderní pomůcka, která slouží pro aktivizaci seniorů a to i imobilních. Na stolcích je možné hrát různé společenské hry, trénovat paměť, rozvíjet smyslové funkce. Cílem projektu je zajistit klientům nový způsob zábavy a trávení smysluplného volného času včetně udržování jejich kognitivních funkcí.

5. Diskgolfové hřiště

Kateřina Minčáková
parcela č. 5880 /PKN/

Přeměnit alespoň část lesoparku Hrabák na diskgolfové hřiště. Revitalizace parku a jeho proměna v hřiště by přilákalo lidi nejen ke hře, ale i k procházce v pěkném prostředí.

6. Oprava stávajících kapliček v ul. Jana Žižky + přidání mobiliáře (lavičky)

Monika Svobodová
Most, ul. Jana Žižky

Ráda bych zajistila opravu – renovaci kapliček v ul. Jana Žižky v Mostě včetně opravy nejbližšího okolí (instalace laviček typ antivandal), a to z toho důvodu, aby se navrátil půvab tehdejší krásné tiché ulice.

7. Zvelebení areálu Penzionu ul. Ke Koupališti 1180/1

Doris Svačinová
Penzion, ul. Ke Koupališti 1180/1, Most – p.p.č. 4948/93 v k. ú. Most II.

Ráda bych zvelebila areál Penzionu pro seniory v ul. Ke Koupališti č. p. 1180 v Mostě, a to tak, aby senioři měli možnost ve volném čase využít krásného prostředí, které areál nabízí. V areálu bohužel v současné době chybí altán, kde bychom se s ostatními kamarády – seniory setkávali, mohli si popovídat, vypít kávu a hrát společenské hry. Oplocení bychom chtěli zvýšit z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Dále bych také chtěla v areálu vytvořit zázemí pro opékání vuřtů včetně grilování a nového ohniště.

8. Hřiště pro nejmenší ve Funparku

Michaela Benešová
Funpark, ppč. 6359/3 v k.ú. Most II

Stávající herní prvky ve Funparku nabízí zábavu spíše pro školní děti. V areálu chybí zázemí pro ty nejmenší tak, aby centrum skutečně plnilo funkci zábavy pro všechny věkové kategorie. Cílem projektu je vytvoření atraktivní herní plochy včetně 3D herních prvků z EPDM materiálu, který je měkký na dopad, rychleschnoucí a velmi odolný vůči vandalismu. Navrhovanými herními prvky jsou prolézací šnek, ještěr, zabudovaná mini-trampolína a houpačka pro nejmenší. Hřiště díky svému barevnému zpracování a zajímavému designu bude pro malé děti opravdovým lákadlem.

9. Houpačka pro hendikepované děti – Park Střed

Michaela Benešová
Park Střed, parcelní číslo 6378/1

V Mostě zcela chybí herní prvky vhodné pro hendikepované děti, i ony by měly mít možnost zapojit se do hry a užít si radost z pohybu stejně jako mají jejich zdraví vrstevníci. Cílem projektu je instalace houpačky pro hendikepované děti jako součást budoucího dětského hřiště v revitalizovaném parku Střed. Speciální houpačka je koncipována tak, aby hendikepovaným dětem poskytovala dostatečnou oporu zad a bezpečnou zábavu. Na hřišti se děti budou moci společně naučit toleranci, vzájemné spolupráci a pomoci. Nově revitalizovaný park Střed díky své snadné dostupnosti, zázemí a bezbariérovosti nabídne rodinám s hendikepovanými dětmi plnohodnotný a funkční prostor pro trávení volného času.

10. Oprava stávající inline dráhy na Benediktu

Martina Štaflová
Sportovní areál Benedikt

Navrhovala bych rozšíření a lepší vyasfaltování bruslařské dráhy na rekreačním areálu Benedikt. Místy jsou tam praskliny a nerovnosti, což může být pro bruslaře celkem nebezpečné. Bohužel je tam dráha pro bruslaře a druhá pro cyklisty. Když tam pak jde člověk na procházku, nezapadá do ani jedné skupiny a často se tam nevejde. Když je pak pěkné počasí je tam opravdu hodně lidí a několikrát jsem byla svědkem nehody. Bohužel v jednom případě i smrtelné. Dále pak osvětlení ve zbytku bruslařské dráhy druhé poloviny Benediktu, která není osvětlená vůbec. Především v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, tak lidé mají strach chodit/sportovat.

11. Oživení prostoru před budovou oblastního muzea – vybudování zelené bariéry

Michaela Čejková
7505/1, 2655/2 k. ú. Most II

Vybudování zelené bariéry, která odstíní prostor před muzeem od prachu a hluku z vytížené komunikace I/13 a kruhových objezdů v ulici ČSA, umožní zpřístupnění tohoto prostoru veřejnosti a rozšíří možnosti bezpečného trávení volného času. Vstupní prostor před muzeem v současné době tvoří hlavně parkoviště pro osobní automobily a autobusy. Chodník pro pěší vede v těsné blízkosti plotu muzea a zároveň skrz lipovou alej, ale je poškozen kořenovým systémem lip. Ze stromů padají suché větve a hrozí úraz nebo poškození zaparkovaných vozidel. Chodník končí u vstupní brány do muzea a dále nepropojuje prostor před muzeem s parkem vedle budovy muzea, kde je umístěn památník bitvy o Most 1918. I stezka Po stopách magistra Edwarda Kelleyho je zde přerušena a vede přes parkoviště. Hrozí tedy zbytečná kolize mezi chodcem a vozidly. Cílem je zvýšení přitažlivosti a bezpečnosti území. Druhá strana parkoviště – směrem ke komunikaci – je trávník, bylo by příjemnější tento prostor odkomunikace odclonit tak, aby bylo možné i tuto plochu zapojit do muzejních aktivit, případně ji využít jako místo pro odpočinek v blízkosti muzea. V současné době je zahrada muzea využívaná jako cíl procházky pro mateřskou školku nebo maminky s malými dětmi. Zahrada muzea nabízí bezpečný prostor, kde je možné trávit volný čas. Na projekt proto bude navazovat revitalizace zahrady muzea a propojení jejího poloveřejného prostoru s veřejným prostorem před muzeem a parkem vedle muzea v jeden funkční celek pro rekreaci a pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Předpokládané práce: – je třeba provést ozdravný abezpečnostní řez lipové aleje; – rekonstrukce a prodloužení chodníku podél lipové aleje a dále směrem k památníku; – úprava a oživení zeleně v okolí parkoviště; – úprava zábradlí mezi parkovištěm a zelenou plochou směrem ke kruhovým objezdům: o umožnit vstup na travnatou plochu – prořezy skrz zábradlí, vstup do prostoru mezi parkovištěm a zelenou zábranou; oumístit lavičky nebo piknikové stoly a odpadkové koše; o nutný prořez zeleně, případně nové osázení; – oddělení prostoru parkoviště od komunikace, která tvoří hlavní příjezd do města ze silnice I/13 vytvořením bariéry – lze realizovat například výsadbou zeleně nebo architektonickým řešením; – oprava a aktualizace informační tabule Po stopách magistra Edwarda Kelleyho; – hrana parkoviště – boční vjezd na pozemek muzea, zvýraznit že cesta pokračuje okolo budovy muzea směrem do parku s památníkem bitvy u Mostu 1918, údržba zeleně v této části pozemku; – doplnění značení pro cyklisty, cyklotrasa není vyznačena od parkoviště směrem do Souše, obráceně je.

12. Oživení prostoru vedle budovy Oblastního muzea a galerie v Mostě

Jaroslav Čejka
2655/2, 7515/1, 3323/1, 7514/1 k. ú. Most II

Prostor za budovou muzea, kde se nachází památník bitvy o Most 1918 – konec 1. světové války, má potenciál stát se místem setkávání a prostorem pro odpočinek v této části města – rozhraní Zahražan a “Stovek”. Tato plocha není v současnosti hojně navštěvována, přestože přes ni vede cyklotrasa č. 3107, naučná stezka Po stopách magistra Edwarda Kelleyho a nedaleko se nacházejí Kaple křížové cesty v ulici Jana Žižky. Památník by si zasloužil větší pozornost a důstojnější zpracování navazujícího veřejného prostoru. Cesty v parku působí neudržovaně, v některých místech chybí obrubníky, schody k památníku jsou zanesené, celkový dojem z parkové plochy je neutěšený. Špatnému dojmu z místa napomáhá intenzivní doprava z přilehlé silnice I/13. Zde by parku i blízkému okolí ulevil nějaký druh protihlukové bariéry. Několik vzrostlých stromů dodává parku nádech klidného místa, které má své genius loci. Vhodným zásahem do parkové zeleně, následnou výsadbou a případným doplněním lze vytvořit místo pro setkávání a rozvoj komunitního života. Oblastní muzeum a galerie v Mostě v návaznosti na tento projekt přislíbilo vybudování vrátek nebo průchodů do zahrady muzea a propojení jejího poloveřejného prostoru s veřejným prostorem před muzeem a parkem vedle muzea v jeden multifunkční celek pro rekreaci a pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Pořádané akce mohou tedy nenásilně “přetékat” z muzejní zahrady do veřejného prostoru parku a naopak. Park i muzeum se tak mohou stát součástí života města. Předpokládané práce: – protihlukového opatření podél silnice I/13 – tzv zelená bariéra – oprava povrchu stávajících cest, jejich vyčištění a doplnění chybějících obrubníků v případě nutnosti zachování, v případě volby plynulého přechodu mezi cestou a trávníkem je nutné odstranit zbylé obruby a terén srovnat; – lípy podél plotu u muzea, které jsou již součástí parku, je třeba ošetřit, pokácet staré, nemocné stromy a vysadit případně nové; – Památník bitvy o Most – konec 1. svět. Války 1918 – zdůraznění prostoru památníku, zkvalitnění prostoru a zvýšení jeho důstojnosti; o vyčištění schodiště vedoucího k památníku; o úprava středového kruhového záhonu – keře působí neudržovaně, výsadba vhodnějších barevnější druhů zeleně; městské kruhové objezdy působí zdobněji než prostor před památníkem; – obnova a doplnění mobiliáře – lavičky, odpadkové koše, místo pro piknik – stůl a lavice, doplnění značení stezek, které parkem procházejí.

13. Zatraktivnění rybníku na Resslu – dřevěná socha vodníka

Miroslava Horáková
Rybník na Resslu – p. p. č. 4376/1 v k.ú. Most II

V současné době se většina rodičů s dětmi setkává u rybníčku a na hřišti na Resslu. Ressl se stal za velmi krátkou dobu oblíbeným místem právě rodin s dětmi. Rybníček by se pro děti mohl zatraktivnit dřevěnou sochou, např. vodníkem, který by dokreslil atmosféru klasických rybníků, ke kterým si vodníci umisťovali. Specifikace dřevěné sochy viz foto: – materiál: dubový masiv – rozměry: výška cca 105 cm, průměr: cca 40 cm – kolorování: ano – povrchová úprava.

14. Pumptrack Matylda – asfaltový povrch

Jan Kritzbach
p.č. 828/90, k.ú. Souš, Obec Most

Úprava stávající pumtrackové dráhy pro možnost širšího využití (skateboardy, longboardy, inline brusle, dětská odrážedla). Úprava by spočívala ve výměně pojízdné vrstvy kde by se současný hliněný povrch nahradil povrchem z asfaltového betonu. Asfaltový beton je bezúdržbový, má široké spektrum využití, je provozuschopný již chvíli po dešti a při mírnějších zimách v podstatě celoročně.

15. Vtelno – workoutová sestava

Jan Korba
Most – Vtelno, Příčná 128, PSČ 434 01

Jedná se o dodávku a instalaci workoutové sestavy včetně dopadové plochy, která obsahuje tyto dílčí prvky: 1) šikmou lavici s hrazdovým žebříkem 2) Multifunkční bradla 3) Kombinovanou hrazdu 4) Předsunutou hrazdu 5) Bradla na posilování tricepsu a břicha Workout je sport, který se těší narůstajícímu zájmu. Jedná se o cvičení výhradně ve venkovním prostředí pomocí různých cviků – kalinestiky, tedy cvičení s vlastní tělesnou váhou. Workoutová sestava bude umístěna v areálu multifunkčního hřiště ve Vtelně.

16. Rozšíření stávajících plážových hřišť na Benediktu

Jakub Verner
Přírodní areál Benedikt

Písková hřiště jsou po celou letní sezónu využívána sportovci, občany města i návštěvníky přírodního areálu Benedikt. Rozšířením hřišť a doplnění inventáře dojde k zatraktivnění sportoviště. Dalším důvodem je větší bezpečnost sportovců. Obrubníky jsou moc blízko herní plochy a písek potřebuje doplnit přibližně o cca 10cm na hrací ploše.

17. Virtuální realita pro seniory v Astře

Jana Kudová
Domov pro seniory (Astra), ul. Barvířská č. p. 495, 434 01 Most

Pracuji v sociálních službách, konkrétně v domově pro seniory v ul. Barvířská č. p. 495 v Mostě, který je znám také pod názvem Astra a mým přáním – návrhem je nabídnout naším seniorům moderní technologie, které by dokázaly zlepšit jejich volný čas a splnit jim jejich přání. Z praxe vím, že většina klientů lituje věcí, které se jim v životě nepodařilo uskutečnit. Mezi častá přání našich klientů patří například to, že by se rádi ještě stihli podívat do Paříže anebo jiného krásného a historického města. Bohužel, byť bychom si to jako pracovníci v sociálních službách ze srdce přáli, toto našim klientům zajistit nemůžeme. Naši klienti také často zmiňují svá dětská přání, přání, která se jim nikdy nesplnila. Často uvádějí, že chtěli být prodavačkou anebo automechanikem, ale buď jim osud nepřál, anebo byli rodiči přesvědčeni o jiném druhu zaměstnání. Díky novým technologiím, konkrétně virtuální realitě bychom našim klientům, našim babičkám a dědům mohli jejich přání beze zbytku splnit. Za pomoci virtuální reality by mohli navštívit města a místa, která doteď navštívit nemohli a s největší pravděpodobností už ani nikdy nenavštíví. Z celého srdce bych si přála, abych jim jejich poslední přání mohla splnit a vidět radost v jejich očích. Z tohoto důvodu tedy předkládám návrh do participativního rozpočtu v podobě VR brýlí, který by jednak vytvořil pevné zázemí pro virtuální realitu, ale také i pro ty, kteří jsou již imobilní a nemohou ze zdravotních důvodů opustit svá lůžka.

18. Navrácení vodního prvku do parku podél Čsl. Armády v Mostě

Jakub Machovec
Parcelní číslo 4020, poblíž křížení Čsl. Armády a Antonína Dvořáka

V současné době vypadá park podél Čsl. Armády poměrně obstojně, nicméně v místě, kde dřív bývala kašna se nyní nachází pouze plácek zarostlý křovím, do kterého je často odhazovaný nepořádek a čas od času je bydlištěm lidí bez domova. Je tu velmi velký potenciál navrátit krásu parku a dalo by se to vytvořit například vybudováním vodního prvku jiného, než klasické fontány či kašny. Mým návrhem je vybudování okrasného jezírka s malým mostem, aby se dalo aspoň na kousku, třeba v rohu, přejít. Jezírko by se mělo nacházet na současném místě bývalé kašny. Jezírko by změnilo vnímání parku a navrátilo by to více života do parku.

19. Dřevěný domek na úschovu tříkolek pro sportovní kroužek Trikke

Alena Mašková
Matylda Most, 828/151

Sportovní kroužek pořádaný SVČ Most je zaměřený především na jízdu na tříkolkách Trikke, které jsou mimo jiné vhodné i na in-linové dráhy. Děti mají k dispozici pouze tělocvičnu a to i za hezkého počasí. Proto bychom uvítali dřevěný domek na úschovu těchto tříkolek (třeba vedle nebo naproti cvičáku Rastava). Aby děti mohly využít dráhu na Matyldě a byly tak na čerstvém vzduchu.

20. Stezka Edwarda Kelleyho

Monika Svobodová
lesní cesty – úprava stávající stezky E. Kellyho na hrad Hněvín

Ráda bych vytvořila funkční stezku na hrad Hněvín, která je v současné době značně zanedbaná a její napojení z ul. Žižkova je nevyhovující pro rodiny s malými dětmi (schody). Domnívám se, že vytvořením funkční stezky E. Kelleyho na hrad Hněvín by se městu podařilo využít potenciálu hradu Hněvín a zamezilo by tak negativnímu vlivu, kterým je fakt, že v současné době turisté na hrad Hněvín z převážné části docházejí po silnici. Navrhuji tedy, aby byla městem vytvořena funkční lesní cesta, kterou by bylo snadné projít ze Zahražan až nahoru na hrad Hněvín lesními cestami. V případě, že by návrh uspěl v hlasování, chtěla bych být přítomna realizace mého návrhu a aktivně se zapojit do rozhodování o tom, kudy stezka lesem povede.

21. Soustruh pro Technický klub v Mostě

Jana Bendlová
Středisko volného času v Mostě – TK Most na Průmyslové škole v Mostě

Můj syn Tomáš navštěvuje kroužek řemesel v Technickém klubu v Mostě. Kroužek je velmi dobře vybavený a vede ho zkušený dílenský učitel pan Jiří Tourek. Děti se během krátké doby naučily pracovat s kovy, ale i se dřevem. Mého syna osobně baví převážně práce se dřevem, kdy domů donášel moc hezké výrobky. Díval se na různé kutilské kanály na youtube a na jednom z nich bylo i video, kde dřevo bylo obráběno soustruhem. Protože mému synovi ještě není 15 let a nemůže tedy návrh podat v rámci Hejbni Mostem on sám, podávám návrh na zakoupení soustruhu na dřevo já, jako jeho zákonný zástupce. Byla bych moc ráda, kdyby se dětem v kroužku otevřely další možnosti řemeslné činnosti právě na již zmíněném soustruhu a mohly vyrábět sofistikovanější výrobky ze dřeva než doposud.

22. Interaktivní tabule anebo TV do klubovny seniorů Astra

Jiří Marek
Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, 43401 Most (Astra)

Jmenuji se Jiří Marek, jsem senior a trvale žiji v domově pro seniory v Astře. Rád se zajímám o nové technologické a IT zařízení a s obdivem pozoruji, jak se vývoj v této oblasti dostal daleko. Jsem aktivní na sociálních sítí a všiml jsem si, že jedna naše pracovnice podala návrh na interaktivní stolky pro imobilní pacienty. Myslím si, že je to dobrý nápad a při té příležitosti napadlo i mě, že by bylo dobré, kdybychom v naší klubovně měli jednu velkou interaktivní tabuli anebo televizi, např. tu, kterou mají žáci na základních školách a k tomu webkameru, abychom se mohli vídat přes internet se svými blízkými. Interaktivní tabule je pro seniory vhodná v tom, že její displey je opravdu velký a tím pádem i dotyková plocha je velká. Nám seniorům se dost častou klepou ruce a už se nedokážeme tolik soustředit, jako když jsme byli mladí a plní sil. Myslím si, že nás seniorů je na Astře víc, kteří se zajímají o technologické vymoženosti a byli bychom moc rádi, kdybychom měli pro různé naše aktivity i tuto interaktivní tabuli anebo televizi. Určitě by většině seniorům udělala velkou radost a zabavila by nás např. když je venku ošklivo, anebo teď v době koronaviru.

Předchozí ročníky

Co se děje?

Aktuality z Mosteckých listů

Facebook aktuality

2 weeks ago

Hejbni Mostem
Adél Paterová Klímová a projekt z loňského roku - Vodní prvky na Benediktu 👏Byli jste je již vyzkoušet? ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Hejbni Mostem
❗️23.-24.5.2024 jsme měli tu čest pořádat prestižní akci s názvem: Setkání participujících měst ČR. Necelá 50 koordinátorů, starostů, místostarostů diskutovala nad participativním rozpočtem a chlubila se svými aktivními participáři - tzn. s Vámi, s našimi podavateli návrhů 👫.Tady nás všechny do jednoho máte 😄, od Budějic, přes Plzeň, Prahu, Ostravu, Brno a Zlín!Jsme tu pro Vás ✊ a Vaše návrhy na vylepšení měst naší krásné republiky 🇨🇿 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Hejbni Mostem
Hejbni Mostem's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

Zajímá vás něco dalšího?

Zajímá vás něco konkrétního, chcete svůj nápad prodiskutovat, nebo máte návrh na zlepšení projektu? Neváhejte se nám ozvat, rádi vám zodpovíme veškeré dotazy.

Ing. Marek Hrvol
primátor města Mostu
Ing. Jitka Hejduková
koordinátorka participativního rozpočtu
Ing. Iva Mazurová
vedoucí odboru rozvoje a dotací

Spojte se s námi

+420 477 001 432
info@hejbnimostem.cz

Sledujte nás

Instagram