Výsledky pro městskou část.

Group 97

Pískoviště pro jesle
1 454 hlasů

Group 96

Pítka u jezera Most
859 hlasů

Group-95a

Veřejné záchodky okolo jezera Most
764 hlasů

Group 94

Modernizace sportovního areálu a dětského hřiště v Souši
569 hlasů

Group 93

2 odpočinkové altány u jezera Most
564 hlasů

Výsledky pro seniorskou část MSSS.

Group 98

Zútulnění vstupní haly Penzionu, ul. Komořanská 818
1 128 hlasů

Group 99

Osobnosti seniorům po celý jeden rok
468 hlasů

Group-100a

Zútulnění zahrady Penzionu v Mostě, Albrechtické ulici
464 hlasů

Celkové výsledky.

Group 83

Městská část
(19 projektů)

Group 83

Seniorská část MSSS
(4 projekty)

Schválené návrhy v roce 2022

Projekty pro městskou část (22 projektů)

1. Plovoucí kruhy na Matyldě

Kateřina Antonů
Vodní plocha na Matyldě

Cílem realizace by bylo zvýšení návštěvnosti a zábava pro celou rodinu.

Rozšíření knihobudek

2. Rozšíření knihobudek

Kateřina Antonů
Čekárny/parky

Umístění do čekáren/parků. Cílem realizace je podpora vzdělávání, zkrácení času při čekání anebo vylepšení relaxace v parku.

Stezka pro nevidomé

3. Stezka pro nevidomé

Kateřina Antonů
Most

Na trase naučné stezky je několik zastavení/prohlídková trasa po místních pamětihodnostech. Informační panely stezky upraveny pro slepce. Trasa začíná a končí u infocentra na náměstí a návštěvníky vede ke kostelu, muzeu a Hněvínu. V centru města najdete čtyři externí hmatové plány, při procházení trasou se nevidomí orientují také podle šesti zvukových hlásičů, které umějí pomocí speciálního přístroje aktivovat. NEBO Kde slepeckou stezku najdete? Najdete ji části dopravního hřiště , kde se bude průběžně střídat s dalšími aktivitami, jako je například opilecká stezka nebo jízda zručnosti. Jaká je náplň programu slepecké stezky? Účastníci programu budou nejprve seznámeni se základními informacemi, týkající se života osob se zrakovým postižením, nevidomých osob. Naučí se např. správnému oslovení a přistoupení k nevidomé osobě, seznámení různými mýty o zrakově postižených, komunikačními i jinými pomůckami. Navazující částí je praktický nácvik, tzv. prožitková forma. Účastníci si mohou vyzkoušet pohyb přes předem připravené překážky, bez použití zraku a za pomocí slepecké hole. Pomůckami jsou textilní klapky a zaslepené brýle znemožňující vidění, slepecká hůl. K dispozici jsou nově simulační brýle, které umožňují nahlédnout do zrakových vad. Smyslem programu je obohatit vnímání a vcítit se tak do role nevidomé osoby.

Návrh oplocení hřiště

4. Oplocení hřiště

Šárka Štěpánková
Hřiště na rozhraní ulic F. L. Čelakovského a J. Kubelíka

Ráda bych navrhla aspoň z části oplocení dětského hřiště mezi blokem 520 a 505, kde mají děti možnost utéct do silnice.

2 odpočinkové altány

5. 2 odpočinkové altány u jezera Most

Marcela Šalanská
Jezero Most

Navrhuji vybudovat 2 odpočinkové altány u Jezera Most, a to z toho důvodu, že při delší procházce se nemá člověk kde zastavit a odpočinout si. Staří lidé a rodiny s malými dětmi by dozajista uvítali možnost si odpočinout, na chvíli se posadit anebo se schovat před nepříznivým počasím. V současné době je jezero hojně navštěvováno a já se domnívám, že by v tak hojně navštěvované lokalitě mělo být i místo pro odpočinek.

Lavičky všem

6. Lavičky všem – 8 ks laviček do parku pod Aquadromem

Marcela Šalanská
Park pod Aquadromem

V parku pod Aquadromem chybí lavičky – maminky s dětmi, senioři ale vůbec občané našeho města si během procházky nemají kde zastavit a na chvíli si sednout. Byla bych ráda, kdyby se opět v našem městě začalo myslet i na tyto věci.

Obnovení značení parkovacích míst v ul. 1. máje

7. Obnovení značení parkovacích míst

Dagmar Antonů
Most, 1. máje – parkoviště

Obnovení značení parkovacích míst, které se týká hlídaného parkoviště v ul. 1.máje. Cílem projektu je přehlednost parkování, v současném stavu byly zajištěny dřevěné cedule, na kterých byl připevněn papír s parkovacím číslem, papírový způsob nevydržel díky nepříznivému počasí. Způsob realizace bych volila plastové nebo kovové značení s parkovacím číslem nebo číslem SPZ.

Kuličková dráha na Benediktu

8. Kuličková dráha na Benediktu

Michaela Benešová
Benedikt

Cílem projektu je vybudování kuličkové dráhy z EPMD povrchu ve sportovně rekreačním areálu Benedikt. Kuličková dráha bude sloužit ke hře s barevnými kuličkami (hliněnkami nebo skleněnkami) a bude obsahovat několik typů drah s můstky, boulemi a zatáčkami, které umožní různé typy jízd. Zabaví se tak celá rodina, jednotlivec, parta dětí všech věkových kategorií nebo i dospělí, kteří rádi zavzpomínají na dětská léta. V areálu Benediktu je možné využít přirozeného svahu pro vznik kuličkové dráhy, rozšířit a zatraktivnit tak stávající herní prvky.

Pítka u jezera Most

9. Pítka u jezera Most

Jan Tóth
jezero Most

Chtěli bychom u jezera Most zrealizovat 3 a více pítek, kvůli doplnění pitného režimu. Například pro cyklisty, běžce, chodce, pejskaře, celkové pro všechny lidi, kteří navštíví jezero Most.

Veřejné záchodky okolo jezera Most

10. Veřejné záchodky okolo jezera Most

Ivana Kolenová
Jezero Most

V současné době na jezeře Most chybí v zadní části toalety a není zde možnost vykonat potřebu. Vzhledem k tomu, že je jezero opravdu velké domnívám se, že by bylo vhodné myslet i na tyto věci. Alespoň 2 až 3 kusy zařízení (TOI TOI – jsou různé velikosti a typy toalet).

Snoezelen

11. Snoezelen – relaxační místnost pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. mateřské škola, Most, p. o.

Mgr. Šárka Procházková
Most, Husitská 1683 (budova 1. MŠ Most)

Cílem projektu je vytvořit z nepoužívané dětské lehárny relaxační místnost Snoezelen. Místnost bude vybavena pomůckami, které stimulují a relaxují pomocí světelných prvků, zvukových prvků, vůní a hudby. Bude to pro děti bezpečné a příjemné prostředí, které je izolované od rušivých vlivů, navozuje pocit klidu a pohody, zbavuje strachu a probouzí zájem a zvídavost.Místnost Snoezelen je vhodná především pro děti s mentálním, tělesným či vícenásobným postižením, pro děti s poruchou autistického spektra, pro děti s poruchou chování a učení, s vývojovými poruchami a agresivním chováním.

Ždímačka na plavky

12. Ždímačka na plavky pro Aquadrom Most

Jana Macháčková
Aquadrom Most

Ždímačka na plavky představuje zvýšení komfortu při používání bazénů. Ždímačka se jednoduše používá, plavky jsou takřka suché za 10 vteřin. Vyždímanou vodu lze vrátit zpět k dalšímu užití. Návrh zahrnuje nákup 3 kusů ždímaček – dámské a pánské šatny, venkovní bazén. V současné době je ždímačka na Aquadromu k dispozici, ale více ks by bylo fajn.

Agility park pro psy

13. Agility park pro psy

Michaela Vojáčková
Benedikt

V Mostě většině pejskařů chybí místo, kde by mohli své psy cvičit a učit je různým schopnostem a dovednostem. V nedávné době se spustila i diskuze na FB k tomuto tématu a já bych ráda přispěla za pomoci participace ke zřízení prvního agility parku u nás v Mostě. Vhodné místo pro realizaci jsem vybrala na Benediktu, a to konkrétně v jeho zadní části vedle již vybudovaných hřišť. Domnívám se, že by tato lokalita pro vybudování agility parku byla vhodná s ohledem na to, že se jedná o odlehlé místo a mohli by agility park navštěvovat jak chovatelé psů menších plemen, tak ale I větších. Agility jsem proto vybrala pro všechny velikosti plemen, aby si zde každý našel to své. Plocha vyčleněná pro agility by v ideálním stavu měla být o velikosti 1325 m2 (tvar obdélníku o stranách 53 x 25 m). Vhodnými prvky pro agility se jeví prvky zabudované na pevno do země a konkrétně bych byla ráda, kdyby tam mohly být tyto prvky: 1. prvek pro skok do výšky 2. prvek překlápědlo 3. prvek velké přeskakovadlo 4. prvek pro balanční body 5. prvek přelézací stěna 6. prvek malé přeskakovadlo 7. prvek prolézací tunel 8. prvek pohyblivý slalom 9. prvek lávka dlouhá 10. prvek stolek Dále prosím, aby zde bylo vytvořeno i zázemí pro majitele psů – byly zde umístěny alespoň 6 laviček a 4 koše. Vše prosím v provedení antivandal.

Modernizace sportovního areálu u dětského hřiště v Souši

14. Modernizace sportovního areálu a dětského hřiště v Souši

Mgr. Miroslav Vítek
Stávající hřiště v Mostě – Souši, Josefa Mánesa 300/7

Modernizace sportovního areálu a dětského hřiště v Souši, v ul. Josefa Mánesa. Jedná se o jediné místo v celé Souši, které není zastavěné a které svoji víceúčelovostí slouží všem věkovým kategoriím a kde se lidé mohou společně potkávat, posedět nebo kam mohou poslat své děti si bezpečně hrát. Bohužel od poslední modernizace uběhlo přes deset let a stávající atrakce pro děti jsou již ve špatném stavu, jsou velmi prosté a celkové využití hrací plochy je žalostné. Chtěli bychom tedy vytvořit důstojný dětský hrací kout. Pro starší jedince bychom pak chtěli využít nevyužité tartanové plochy k vybudování workout hřiště, které by jistě podpořilo rozvoj pohybových schopností. Pro plánované společné akce „den dětí, čarodějnice, Soušský den, sportovní turnaje atd.“, bychom rádi realizovali výstavbu zahradního dřevěného altánu se zpevněnou přilehlou plochou a se zabudovaným betonovým grilem, lavicí a stolem. V neposlední řadě bychom chtěli doplnit hrací plochu o basketbalové koše a opravit chátrající části oplocení této hrací plochy. Cílem projektu je zlepšení kulturně sportovního vyžití pro obyvatele Souše a hlavně rozvoj a kvalitní podmínky pro krásně dětství našich dětí.

Otevřený automat na Matyldě

15. Otevřený altán na Matyldě

Jan Vališ
Matlyda

Otevřený altán. Uvnitř altánu budou automaty na pití, jídlo, kávu. Také by tam byly stoly, židle, koše popelník.

Úprava prostředí Lajsníku (okolí zastávky)

16. Úprava prostředí Lajsníku (okolí zastávky)

Božena Brecklová
Zastávka MHD u Lajsníku

Ráda bych, aby se zlepšilo prostředí kolem Lajsníku, a to hlavně u zastávky, kde mají občané města Mostu pocit velkého nebezpečí, protože je okolí zastávky velmi zarostlé a zanedbané. Ráda bych, aby se zde vylepšilo i osvětlení nejenom okolí zastávky.

Nové basketbalové koše na hřiště Benedikt

17. Nové basketbalové koše na hřiště na Benedikt

Edita Doležalová
Benedikt

Nákup nových basketbalových košů namísto těch původních, které jsou v současné době nevyhovující.

Lezecká stěna na Benediktu

18. Lezecká stěna

Edita Doležalová
Benedikt

Chlapci ze ZŠ Okružní – Ed Jackowski, Štěpán Mikulášek, Nicolas Krátký a Matyáš Weber navrhují v areálu Benediktu vedle nynějšího basketbalového hřiště nebo jinde v tomto areálu vybudovat novou venkovní Lezeckou stěnu s převisem, obtížnost 5b, 6b 8b. Označení podle obtížnosti. Výška stěny 20m nebo 15m. V současné době je na místě louka. O tento sport bychom měli zájem nejenom my, ale také kamarádi vrstevníci, další děti a určitě se najdou zájemci také mezi dospělými.

Probuzená Lajsníku - Mostečiště

19. Probuzení Lajsníku – Mostečiště

Kateřina Antonů
Lajsník

Asi v každém se probudí, tak trochu nostalgie při pomyšlení na soutěžní pořad Bludiště, kde týmy mezi sebou vědomostně a sportovně soutěží o bludišťáky, ani závěrečný balancovník nebo tygří skok nás nenechal klidně sedět na pohovkách… a co mít takhle v Mostě.. svoje BLUDIŠTĚ= MOSTEČIŠTĚ… po zdolání lanového centra a boje u balancovníku, by si každý vítěz/ turista mohl zakoupit svého MOSTEČÁKA (BLUDIŠŤÁKA). Zajímavé by bylo kdyby celý komplex byl postaven s půdorysem bludiště… Atrakce nejen pro děti….

Vypěstuj si

20. Vypěstuj si

Kateřina Antonů
Park Šibeník/ Park Střed

Nápad je inspirován příběhem Malého Prince…. Jelikož se ve městě nachází minimum květinových záhonů, bylo by fajn je na některých místech vytvořit. Založením květinových záhonů (nebo výsadbou zeleně) z různých druhů trvalek, doplněných cibulovinami, budou osázené plochy celoročně rozkvetlé s neustálou proměnou. Navíc podpoříme biodiverzitu ve městě, vsakování vody a zútulníme své okolí. V některých částech by nemusely být záhony, ale tzv. zahrada na niti…. To je např. závěsný baobab… Jak bude projekt přínosný pro občany? Květinové záhony budou nepochybně pro potěchu všem kolemjdoucím a zpříjemní jim den, zlepší náladu! Estetická hodnota zvýší reprezentaci i návštěvnost města. Rozšíří se biodiverzita, vzniknou nová útočiště, např. pro motýly a včely, obohatí se tak smyslové vnímání obyvatel a příroda se více přiblíží do města. A také se zlepší mikroklimatické podmínky v městském prostředí. Bylo by fajn do výsadeb zapojit např. studenty, jelikož každý si více váží věcí, na kterých má i svůj podíl, což je v dnešní době při motivaci studentů důležité. Dále by mohl vzniknout také „trvalkový workshop“ pro zvídavé maminky nebo zahrádkáře, kteří by se tak díky výsadbám seznámily se zajímavými druhy trvalek, které třeba nejsou až tak známé a je škoda je nepoznat. Dalo by se to pojmout i formou soutěže pro rodiny.

Pískoviště pro jesle v ul. Malíka

21. Pískoviště pro jesle

Denisa Vávrová
MSSR Most- jesle, ul. Fr. Malíka 973

Areál jeslí navštěvuje nespočet dětí, ať už handicapované, tak malé děti do věku tří let. Středisko MSSS Most poskytuje skvělou péči, jak dětem, tak také rodičům, kteří mají obrovský klid na srdci, že o jejich děti náležitě postaráno. Jedná se o starší budovu, která není ani zateplená a nemá fasádu. Nám se jedná o pískoviště, na kterém můžou děti trávit čas, jak dopoledne tak I odpoledne. Bohužel s malýma dětma není možné se dostat někam na procházku, a proto slouží k jejich venkovním aktivitám zahrada. Mají zde pár prolézaček, ale ta hlavní, kde se učí s motorickýma pomůckama a jsou nadšený, že jsi můžou hrát s pískem chybí už pár let. Bohužel zde ve středisku, dlouho neproběhla žádná rekonstrukce a nebo vylepšení dětského zázemí. Mají zde 24 dětí jen v jeslích a ještě ve středisku pro handicapované další. Obracíme se na Vás za rodiče, protože chceme pomoc jesličkám, ale do budoucna i dalším dětem, kteří středisko budou navštěvovat. Firma skluzavky.cz nám poskytla rozpočet pro co nejlevnější pískoviště, které může být umístěno. Opravdu svědomitě, jsme se snažili šetřit v rozpočtu. Samozřejmě se nám líbí co má v sousedství hned školka za pískoviště, ale to už se bavíme o ceně jen za pískoviště cca 40.000 u poptávané firmy. Původní pískoviště v rozměru 4×4 je velmi zničené a je potřeba ho nechat celé odstranit.

Revitalizace centrálního prostoru na sídlišti Chanov

22. Revitalizace centrálního prostoru na sídlišti Chanov

František Nistor
Sídliště Chanov

Záměrem je revitalizace centrální části sídliště Chanov, konkrétně vybudování přírodního parčíku pro děti, montáž laviček a výsadba stromů. Podle návrhu spolku Architekti bez hranic ve spolupráci s krajinným architektem Lukášem Gavlovským vznikne přírodní skulptura stromu, která také může sloužit k posezení a jako zábava pro děti. Dále budou zasazeny stromy, které časem vytvoří stín, pomůžou zmírnit dopady změn klimatu. V rámci úprav bude také doplněna chybějící část cesty pro pěší v místě zbouraného paneláku. Zeleň, lavičky a další úpravy budou realizovány svépomocně s pomocí místních obyvatel. Se svépomocnou realizací mají již místní zkušenosti, opravují si vchody a společné prostory obytných domů. V létě roku 2021 v rámci workshopu participativní architektury bylo svépomocně realizováno několik laviček. Během tohoto worskhopu byl také vytipován centrální prostor sídliště jakožto místo, které by místní chtěli změnit k lepšímu. Svépomocné práce na sídlišti bude koordinovat místní spolek Aver roma, z.s. Současná podoba centrálního části sídliště nese stopu zbouraného paneláku, který na tomto místě donedávna stál. Není zde trávník, ani jiná zeleň. Jen drcená suť a hrubá zemina, která neudrží vodu. V létě je místo vyprahlé a nic zde neroste. Zoufale zde chybí stromy, lavičky a prostor pro děti. Sídliště Chanov má stejně jako severočeská krajina potenciál stát se lepším místem k životu. Podobně jako severočeská krajina však i toto sídliště vyžaduje revitalizaci, aby se zde dobře žilo. Všechny terénní úpravy, umístění laviček a výsadba zeleně jsou navrhovány v místě zbořeného paneláku. V tomto místě nevedou žádné inženýrské sítě, což bylo ověřeno prostřednictvím podkladů z geodatabáze statutárního města Most. Před realizací budou úpravy konzultovány a schváleny příslušnými úřady. Stejně tak bude konzultována I přesná pozice navrhovaných úprav, přičemž v úvahu přichází více možných lokalit, které jsou všechny na pozemku v majetku statutárního města Most.

Projekty pro seniorskou část MSSS (7 projekty)

Osobnosti seniorům po celý jeden rok

1. Osobnosti seniorům po celý jeden rok

Anděla Karlíková
Domov pro seniory – ASTRA

My senioři z Astry už nemáme moc možností, jak se „dostat“ např. do Prahy za kulturou, ale hlavně za osobnostmi, které jsme jako mladí vídávali v různých televizních vystoupeních. Naším přáním je, abychom se mohli s našimi oblíbenými osobnostmi z řad hudebníků, bavičů atp. setkat osobně u nás na Astře a mohli se tak díky nim vrátit v čase do našich mladých let. Za tuto příležitost bychom byli moc rádi! Pokud by nám štěstí přálo, rádi bychom umělce získali na celý rok, a to tak, aby každý měsíc u nás jeden z umělců vystoupil, popovídal si s námi a pobavil nás v našem domově. Děkujeme všem Mostečanům, kteří náš návrh podpoří!

Oprava branky a vjezdových vrat Penzionu ul. Ke Koupališti

2. Oprava branky a vjezdových vrat Penzionu ul. Ke Koupališti

Doris Svačinová
Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180

Ráda bych pro náš penzion zajistila opravu anebo pořízení stávající vchodové branky a vjezdových vrat. Myslím si, že by se nám obyvatelům penzionu zvýšila bezpečnost a ochránili bychom tak i nově pořízený majetek získaný právě díky projektu Hejbni Mostem.

Motomed pro Astru

3. Motomed pro Astru

Václav Henzl
Domov pro seniory – ASTRA

Podávám návrh do projektu „Hejbni Mostem“ se záměrem pomoci částečně pohyblivým uživatelům, nebo imobilním, kteří jsou upoutáni na lůžku. Sám jsem aktivní pomocí invalidního vozíku a jsem si vědom, že pasivní i aktivní pohyb pomocí motomedu je na lůžku velmi důležitý v rámci rehabilitace.

Audiovizuální technika pro Domov seniorů v ul. Wolkera

4. Audiovizuální technika pro Domov seniorů v ul. Wolkera 404 v Mostě

Zdeněk Hanzelín
Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404

V moderním světě má audiovizuální technika stále významnější postavení, přičemž je nenahraditelnou součástí všech společenských a kulturních akcí. Stáří ovlivňuje nejen fyzickou stránku života, ale také jeho psychiku. Kromě poskytování komplexní ošetřovatelské péče se chci ve svém projektu zaměřit na potřebu udržení a uspokojení psychické a duchovní potřeby našich seniorů. Není seniora, který by neměl ve svém pokoji televizní přijímač. Pomocí televize senioři sledují politické a kulturní dění, oblíbené pořady a filmy a to je správné. Pokud člověk nemá velké zdravotní problémy, měl by zůstat po všech stránkách aktivní. Svůj projekt stavím na jiném postavení televize v našem domově pro seniory. Nechci, aby senioři trávili volný čas jen u televize, ale aby se věnovali hledání koníčků, různým zájmům a tělesné aktivitě. Televize by měla být součástí společenské místnosti, nástrojem vzdělávání, zábavy, různých soutěží, přispívajících k duchovní aktivitě. Televize musí být kvalitní, aby respektovala tělesné projevy stáří, mezi které patří mimo jiné změny zrakové a sluchové. Těmto požadavkům vyhovuje televize LG 75UP7800, která má úhlopříčku 189cm (75“). Má mimořádně kvalitní obraz, vyvážený kontrast a bohaté barvy. Poskytuje ultra široké pozorovací úhly, takže místo na sezení se stává ideálním. Navrhuji ji umístit na zeď a její vestavěné reproduktory obklopí seniory zvukem, takže se stanou středem dění a mohou formou muzikoterapie poslouchat hudbu, zpívat a pohybovat se v jejím rytmu. Chceme zakoupit i notebook Lenovo Idea Pad 5 15ALC05, který by byl součástí vybavení a s televizí by tvořil celek, který by plně nahradil interaktivní tabuli. Někteří senioři vlastní notebook. Někteří by se rádi seznámili s touto moderní technikou, aby překvapili své vnuky, kteří ji běžně využívají. Řádným proškolením by mohli tvořit například prezentace nebo fotoknihy své rodiny apod. Navrhuji zakoupit i inkoustovou tiskárnu Canon PIXMA G 3420. Doporučuji notebook a tiskárnu uložit do zamykatelného počítačového stolu Ana – dub sonoma, který by byl umístěn ve společenské místnosti domova.

Zútulnění zahrady Penzionu v ul. Albrechtická

5. Zútulnění zahrady Penzionu v Mostě, Albrechtické ulici

Miloslava Jarošová
Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074

Dřevěné zastřešení posezení u ohniště. Nový zahradní nábytek odolávající povětrnostním vlivům. Kovové ohniště.

PaRo Most

6. Vybavení Penzionu pro seniory Ke Koupališti herními a sportovními prvky

Miloslava Bauerová
Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180

V penzionu pro seniory se pravidelně každý měsíc koná kavárnička, která je tematicky zaměřená. Trénujeme paměť, jemnou motoriku. Každou středu pořádá samospráva dopolední společenské hry. Bohužel máme málo her, některé jsou zastaralé či nefunkční (např. šipky). Rádi bychom měli her více, aby se mohlo zapojit více seniorů. Téměř polovina obyvatel je starší 80ti let.

• Společenské hry pro seniory (větší figurky) – člověče nezlob se, šachy, dáma,
curling, elektronické šipky (kvalitnější)
• 2 rotopedy
• Kostým čerta, mikuláše a anděla

7. Zútulnění vstupní haly Penzionu, ul. Komořanská 818

Vlasta Bundová
Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818

Vytvořit esteticky kvalitnější prostředí pro klienty a návštěvníky/hosty
penzionu. Posunout design interiéru vstupní haly směrem k útulnějšímu prostředí,
využitelnému pro potkávání lidí.

Předchozí ročníky

Co se děje?

Aktuality z Mosteckých listů

Facebook aktuality

2 weeks ago

Hejbni Mostem
Adél Paterová Klímová a projekt z loňského roku - Vodní prvky na Benediktu 👏Byli jste je již vyzkoušet? ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Hejbni Mostem
❗️23.-24.5.2024 jsme měli tu čest pořádat prestižní akci s názvem: Setkání participujících měst ČR. Necelá 50 koordinátorů, starostů, místostarostů diskutovala nad participativním rozpočtem a chlubila se svými aktivními participáři - tzn. s Vámi, s našimi podavateli návrhů 👫.Tady nás všechny do jednoho máte 😄, od Budějic, přes Plzeň, Prahu, Ostravu, Brno a Zlín!Jsme tu pro Vás ✊ a Vaše návrhy na vylepšení měst naší krásné republiky 🇨🇿 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Hejbni Mostem
Hejbni Mostem's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

Zajímá vás něco dalšího?

Zajímá vás něco konkrétního, chcete svůj nápad prodiskutovat, nebo máte návrh na zlepšení projektu? Neváhejte se nám ozvat, rádi vám zodpovíme veškeré dotazy.

Ing. Marek Hrvol
primátor města Mostu
Ing. Jitka Hejduková
koordinátorka participativního rozpočtu
Ing. Iva Mazurová
vedoucí odboru rozvoje a dotací

Spojte se s námi

+420 477 001 432
info@hejbnimostem.cz

Sledujte nás

Instagram