Výsledky.

Group 97

Zastínění 29 pískovišť v mateřských školách v Mostě – VIDEO
461 hlasů

Group 96

Dětské atrakce pro děti školního a předškolního věku – VIDEO
445 hlasů

Group-95a

Bosonožka – VIDEO
423 hlasů

Schválené návrhy v roce 2020

1. Interaktivní umění v centru města (1. náměstí, hrad Hněvín a kostel Nanebevzetí Panny Marie)

Ing. et Bc. Jiří Nedvěd
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vzhledem k plánům města na oživení centra, by bylo skvělé mít v centru nové moderní umělecké prvky u kterých by se lidé zastavili, vyfotili se nebo si s nimi děti hrály. Umění ve veřejném prostoru nemusí být jen socha okolo které lidí pouze prochází a doplňuje veřejný prostor. Tento přístup je známy z většiny měst v zahraničí, takové umění lidi baví, diskutují o něm, fotí se s ním, tvoří identifikační místa.

2. Rekreační areál Benedikt – bezpečný vstup do vody

Jaroslav Smetánka
Benedikt

Benedikt je oblíbený místo pro aktivní odpočinek mostečanů. Kvalita vody je ověřována hyg. službou. Co však dlouhodobě chybí pro spokojenost koupajících se, jsou bezpečné vstupy do vody. Navrhuji – instalaci 3-4 vstupů (mola, lávky), které zajistí bezpečný a hygenický vstup a výstup (viz. šipky v mapce) + foto. Prostor D obnovit vstup dětem (štěrk, písek).

3. Osvětlení nově zpřístupného parku pod koupalištěm (Aquadrom)

Marcela Šalanská
Park pod Aquadromem

Osvětlení nově zpřístupněného parku v ul. Ke Koupališti (pod Aquadromem).

4. Výměna bezpečnostních skřínek v rekreačním areálu Benedikt

Marcela Šalanská
Benedikt

Výměna cca 60 uzamyktelných skřínek.

5. Oprava stávající in-line dráhy na Benediktu

Marcela Šalanská
Bendikt

Pokládka nového asfaltového povrchu, v současné době na určitých místech, života nebezpečné.

6. Lávky přes odvodňovací koryta na stezce mezi muzeem a Souší

Martin Šindler
Stezka mezi muzeem a Souší č. 3107

Na stezce mezi mueem a Souší se nachází několik odvodňovacích koryt, které brání cyklistům (především dětem) v plynulé jízdě (musí sestoupit a kolo přenést). Bylo by tedy vhodné, umístit na tato koryta jednoduché betonové lávky, které by přejízdění usnadnilo.

7. Instalace laviček v prostoru parku pod Aquadromem, cca 10 laviček po 100 metrech

Marcela Šalanská
Park pod Aquadromem – ppč. 4943/1, v k.ú. Most II

V současné době v nově zrekonstruovaném parku pod Aquadromem došlo k vyasfaltování cest, avšak zde chybí lavičky k odpočinku (zejména pro obyvatele blízkého penzionu pro seniory).

8. Instalace a rozšíření stávajícího počtu uzamykatelných skříněk pro sport a odpočinek na Matyldě (né klíč, nýbrž kód!)

Marcela Šalanská
Matylda

Viz název projektu, cca počet 200 ks skříněk uzamykatelných na kód včetně vybudování zázemí (lavičky atp.).

9. Bosonožka

Marie Pertlová
Přírodní areál Ressl (vedle dětského hřiště u rybníčku)

Vybudování stezky pro bosé nohy v přírodním areálu Ressl v délce minimálně 35 metrů s různými druhy povrchů (kameny, pásek, dřevo atp.). Cílem projektu je podpořit nejenom zdravý vývoj nohy dětí, ale také dojde k zapojení velkého množství kožních receptorů plosky nohy. Další výhodou je, že svalové a šlachové reflektory předají mozku větší množství informací o povrchů, po kterém nohy jdou. Stezka bosou nohou oživí celkové vnímání pohybu. (Podpořeno odborníkem MUDr. Chaloupkou z FN Brno).

10. Akustické dlaždice nášlapné

Eliška Hodačová
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Akustické dlaždice umístěné do dlažby chodníku vydávají zvuk podobný zvonkohře. (Zatím realizováno v Karlových Varech poblíž Hotelu PUPP). Atrakce se může stát cílem procházek zvláště u malých dětí – oživení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Kompletní sestava v ocelovém rámu s 9 zvonkovými prvky pěti tónově naladěnými. Desky jsou z bronzu s jemným kladívkovým mechanismem.

11. Mobilní kavárna k pronajmutí

Lucie Vobořilová
Celé území města Mostu

Mobilní kavárna na třech kolečkách, která zajistí rychlý přesun po městě Most a může tak nabídnout občanům města Mostu kvalitní kávu např. na náměstí, u kostela, na Matyldě atp. Cílem projektu je zanechání stopy „Hejbni Mostem“ i do dalších let. Mobilní kavárna se tak může stát moderním a ikonickým projektem. Mobilní kavárnu si bude moci pronájmout kdokoliv stejně tak jak např. stánky na Vánočních trzích.

12. Kreativní centrum na zahradě Střediska volného času v Mostě

Jana a Markéta Nachtigalovy
Zahrada Střediska volného času v Mostě

Jednalo by se o zázemí k činnostem, pro které není v „panelákovém“ bytě místo. Mohly by se zde scházet skupinky lidí se společnými zájmy, anebo rodiče s dětmi, kteří by své děti chtěli naučit zacházet s běžným nářadím. Bylo by to místo, kde by se mohli různí lidé vzájemně inspirovat. Jedna část by sloužila v tzv. klidovým činnostem – např. výtvarná činnost, hraní společenských her, autorské čtení, floristika, … Byla by vybavena „hracími stolky“ (Šachy, dáma, člověče nezlob se, společenské karetní hry), malířskými stojany, židlemi, lavicemi. Druhá část by sloužila jako zázemí pro polytechnické činnosti (práce se dřevem, přírodninami, kovem, látkou) – stoly se svěráky, hoblice, kovadliny, vrtačka, šicí stroje. Bylo by zde základní vybavení (kladiva, pilky, kleště, pilníky…), které by mohli návštěvníci používat.

13. 3D bludiště anebo labyrint

Ing. Monika Anghelovici
Bendikt

Vybudování 3D bludiště, které bude vysázené z keříků (např. buxus) o rozloze cca 60 x 100 m. Cílem projektu je vytvořit zázemí, které v Mostě chybí. Živý keř by mohl být např. zaměněn za dřevěné palisády viz obrázek.

14. 

Michaela Benešová
Vytipované MŠ v Mostě (celkem 29 pískovišť)

Cílem projektu je instalace mobiních stínících plachet na vybraná dětská pískoviště v mateřských školách v Mostě, kde chybí zastínění. V souvislosti s klimatickými změnami každoročně přibývá horkých slunných dnů, které mnohdy začínají již brzy na jaře. Také současná situace, kdy v rámci karanténních doporučení je třeba, aby děti trávily převážnou část dne venku na zahradě mateřské školy, upozornila na nezbytnost kvalitního zázemí. Posuvné stínící plachty, které je možné roztáhnout a polohovat dle potřeby, vytvoří příjemnější podmínky pro pobyt děti na pískovišti. Posuvné zastínění lze využít během celého roku, v případě nepoužívání je možno síť ponechat ve spodní poloze a využít jako zakrytí pískoviště.

15. 

Mgr. Petr Fadrhons
Zahrada u objektu Oblastní charity v Mostě, ul. Františka Malíka 956, Most

Oblastní charita Most poskytuje sociální služby širokému spektru osob v nouzi. Nejčastěji se jedná o seniory, osoby se zdravotním postižením a děti se sociálně problémových rodin. Na zahradě, která přinálezí k našemu objektu bychom chtěli vybudovat zázemí pro „komunitní zahradu setkávání“. Aby se tato zahrada stala skutečným místem setkávání, rozhodli jsme se požádat o její „vybavení“. Rádi bychom na ní umístili krytý altán s přípojkou na elektřinu, venkovní lavičky, gril a menší víceúčelové dětské hřiště, které by zahrnovala skluzavku spojenou s prolezačkou a houpačkou. Pozemek zahrady je ve vlastnictví města a nachází se v těsné blizkosti zrekonstruovaného Centra sociální pomoci, které slouží jako zázemí pro služby Oblastní charity Most.

16. 

Ing. František Jirásek
Ppč. 887/16 v k.ú. Vtelno

Doplněním dětských herních atrakcí ve Vtelně se zvýší vyžití školní a předškolní mládeže v městské části Vtelno.

17. Street art

Bc. Kristýna Blažková
Zeď u MSSS v Mostě - Astra

Realizace street artového umění pro oživení vytipované části města – konkrétně zdi lemující MSSS v Mostě (objekt Astra).

18. Dalekohled na hrad Hněvín (2 ks)

Jakub Lejsek
Hrad Hněvín (ppč. 5/1 anebo 3/1) v k.ú. Most II

Navrhuji zakoupit a nainstalovat na vyhlídku na hradě Hněvín 2 ks dalekohledů. Cílem projektu je umožnit návštěvníkům hradu Hněvín kvalitnější pohled na blízká pohoří a zajímavé lokality pro lepší pokrytí rozhledu po okolí by bylo dobré pořídit 2 dalekohledy do každého hradnío altánku jeden.

19. Výměna povrchu Vtelenského hřiště

Jan Korba
Ppč. 14/2 v k.ú. Vtelno

Záměrem projektu je výměna současného asfaltového povrchu multifunkčního hřiště v městské části Vtelno. Současný povrch je pro hřiště nevhodný tvrdý a nebezpečný. Nový povrch by měl být multifunkční, měkcí a bezpečnější. Ideální by byl nějaký druh nízké umělé trávy. Příklad řešení je zřejmý z přiloženého obrázku.

20. Multifunkční plácek pro děti všech věkových kategorií

Ing. Karolína Bělochová
Most, M. Gorkého (ppč. 4948/2, 4948/19 v k.ú. Most II)

V ulici Maxima Gorkého v Mostě se nachází betonový plácek pro děti, který je ovšem v havarijním stavu. Vzhledem k prasklinám, které se na hřiště objevují, je dle mého názoru toto místo pro děti nebezpečné. Dětmi je toto místo hojně využívané pro míčové hry, hokej, hry na babu apod. Proto by bylo dobré toto hřiště opravit a provést úpravu asfaltové plochy, aby hřiště bylo pro děti všech věkových kategorií bezpečné. Návrhem by bylo zachování plochy pro míčové hry. Součastí tohoto návrhu je i namalování herního prvku „Skákací panák“ na přilehlý chodník.

21. Pinpongové stoly pro volný čas

Ing. Karolína Bělochová
Aquadrom (ppč. 4943/1 v k.ú. Most II); rekreační areál Benedikt (ppč. 4964, v k.ú. Most II); vodní nádrž Matylda (ppč. 828/90 v k.ú. Souš); Park Šibeník (ppč. 6359/1 v k.ú. Most II)

Jelikož se skoro žádná naše dovolená neobejde bez možnosti si zahrát „pinčes“ a užít si tak spousty zábavy a trochu i toho adrenalinu, napadl mě návrh naše město o takové sportovní využití na čerstvém vzduchu obohatit. Jednalo by se o instalaci 4 ks betonových pingpongových stolů v parku Šibeník, 2 ks na mosteckém Aquadromu, 4 ks betonových pingpongových stolů na Matyldě a 2 ks stolů na Benediktu. V areálu by byla možnost pálky včetně pingpongových míčků pujčovat. K pingpongovým stolům by byly zakoupeny i venkovní kovové síťky na stálé využití (odolné proti vandalismu).

22. Namalování herních prvků ve městě Most

Ing. Karolína Bělochová
Sídliště v Mostě

Při nedávné procházce se synem, jsme se zastavili u namalovaného „Skákacího panáka“ a nevěřila bych, kolik mu udělal radosti. No vlastně celé rodině 🙂 Proto jsem se rozhodla podat návrh „namalování herních prvků ve městě Most“, které tu dle mého názoru chybí a jedná se tím i o návrh, prostřednictvím, kterého by se vrátili i na sídliště herní prvky z dětských let dnešní dospělé generace. Herní prvky by mohly být namalovány na místech betonových a asfaltových plácků nebo chodníků. Jednalo by se například o namalování her:“Skákací panák“, „Skokoměr“, „Opičí dráha“, „Twister“ apod.

23. Obnova sportovního hřiště v ul. Vinohradská

Alexandra Barnašová
Ul. Vinohradská (bl. 537)

Navrhuji obnovit zanedbanou sportovní plochu sousedící s panelovým domem (bl. 537) v ulici Vinohradská na Zahražanech. V přilehlém okolí v současné době není hřiště, které by mohlo sloužit dětem a dospělý pro hry a sporty. Nyní je hřiště ve stavu, které žádné tyto aktivity neumožňuje. Stávající asfalt přípomíná povrch na Marsu, je popraskaný, zvlěný, místy dramaticky bublá. Dojem černobylské apokalypsy umocňují prorůstající křoviny, proti kterým sekáči z technických služeb bojují statečně, leč marně.

Předchozí ročníky

Co se děje?

Aktuality z Mosteckých listů

Facebook aktuality

2 weeks ago

Hejbni Mostem
Adél Paterová Klímová a projekt z loňského roku - Vodní prvky na Benediktu 👏Byli jste je již vyzkoušet? ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Hejbni Mostem
❗️23.-24.5.2024 jsme měli tu čest pořádat prestižní akci s názvem: Setkání participujících měst ČR. Necelá 50 koordinátorů, starostů, místostarostů diskutovala nad participativním rozpočtem a chlubila se svými aktivními participáři - tzn. s Vámi, s našimi podavateli návrhů 👫.Tady nás všechny do jednoho máte 😄, od Budějic, přes Plzeň, Prahu, Ostravu, Brno a Zlín!Jsme tu pro Vás ✊ a Vaše návrhy na vylepšení měst naší krásné republiky 🇨🇿 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Hejbni Mostem
Hejbni Mostem's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

Zajímá vás něco dalšího?

Zajímá vás něco konkrétního, chcete svůj nápad prodiskutovat, nebo máte návrh na zlepšení projektu? Neváhejte se nám ozvat, rádi vám zodpovíme veškeré dotazy.

Ing. Marek Hrvol
primátor města Mostu
Ing. Jitka Hejduková
koordinátorka participativního rozpočtu
Ing. Iva Mazurová
vedoucí odboru rozvoje a dotací

Spojte se s námi

+420 477 001 432
info@hejbnimostem.cz

Sledujte nás

Instagram